TUYỂN DỤNG

20/04/2019 Quản Trị

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Lao động phổ thông: 10 Mô tả công việc: – Dựng khung truss, lắp đặt màn hình LED sân khấu theo hướng dẫn của chuyên viên. – Thực hiện công việc theo sự sắp xếp và phân công cấp trên. – Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo, […]

Xem thêm